DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Prímási Levéltár, Esztergom • Esztergomi Székesfőkáptalan Magánlevéltára, Acta radicalia (U 437) • 264673

DL-DF 264673
Keltezés 9999
Altkeltezés 1486-1500
Régi jelzet U 437 / 30 5 143
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Prímási Levéltár, Esztergom • Esztergomi Székesfőkáptalan Magánlevéltára, Acta radicalia (U 437)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét 0
Irattípus GENEALÓGIAI FELJEGYZÉS /ANTIMUS CSALÁD/
Regeszta (Az Antimus család genealógiai táblája. Összeállítását minden bizonnyal a család férfi ágának 1485-ben történt kihalása tette szükségessé, a tábla ugyanis a leányágat tünteti fel.) xxx TÁBLÁZAT Papíron, megpecsételés nyoma nélkül. - Esztergomi káptalan magán levéltára 30-5-pag. 143. Egykorú másolata uo. 144. pag. (DF 264674)- Eltérő írásmód: Anthimus, Zychy, Isthwanffy. - Kiegészítés: Az ifjabb János neve alatt megjegyzés, hogy ő adta el Zynyer-t Perotus-nak; Török Ambrus neve után jelezve, hogy fia: Imre.* A lap alján: Ladislaus Anthimus de Tapson. - *Helyes ugyan, hogy Török Ambrus fia Imre volt, de ennek anyja nem Antimus János leánya: Ilona, hanem az előző feleség: alsóvityai Kis László leánya: Veronika volt. Keltezés Borsa SMM 10. [1979]: (1485 után). - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 10 (1979) 120-121/264.

Tartalomgazda