DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65483

DL-DF 65483
Keltezés 1525-07-19
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 169 / 63
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Átírás 1725
Regeszta feria quarta prox. a. f. b. Marie Magdalene. A kolosmonostori konvent bizonyítja, hogy megkapta Chuch-i Thomori István erdélyi alvajdának és a székelyek helyettes comesének Karol-i Lancz László javára szóló oklevelét, melynek vétele után júl. 19-én (feria quarta prox. a. f. b. Marie Magdalene) megjelentek a konvent színe előtt az oklevélben megnevezett Gaspar et Blasius Kanthor, ... Paulus Nagy et Albertus Beodeo és ott - érintve a kereszt jelét - eskü alatt ily vallomást tettek: Először Kanthor Gáspár és Balázs vallották, hogy midőn egyrészt a nevezett Lancz László, másrészt Sombor-i Sombory Péter és Mihály az elmúlt pünkösd ünnepén (jún. 4.) összejöttek a nevezett Lancz Lászlónak a Doboka megyében fekvő Drag birtokon lévő házában, mindkét fél közös akarattal az említett Kanthor Balázst választotta meg semleges bíróul (pro iudice communi) ígéretet véve tőle (manu ipsius scipulata), aki előtt azután Lancz László magára vállalva mostoha fiainak: Drag-i Ferencnek és Zsigmondnak, Sombor-i Péter pedig Benedek nevű testvérének, míg Sombor-i Mihály János nevű testvérének a terhét egymás között ily megegyezésre léptek: Megszüntetvén előbb minden peres eljárást a Doboka megyében fekvő Kendermező birtokhoz tartozó Sarno nevű vitás föld felett, amely a Doboka megyei Rakos birtok határain belül vekszik, mindkét fél becsületszavának az elvesztése mellett kötelezte magát arra, hogy amit a nevezett Rakos birtokból Nagy Pál és Beodeo Albert Sarno föld címén ki fognak szakítani, azt mindkét fél véglegesen el fogja ismerni. Azonkívül mind a négyen: Gaspar et Blasius Kanthor ac Paulus Nagy et Albertus Bedeo azt is vallották, hogy ők a két fél akaratából pünkösd más napján (secundo die dicti festi pentecostes) kiszálltak a Sarno nevezetű földekhez és mindazt, amit Sarno név alatt találtak, Kendermezőhöz csatolták és Rakos birtoktól a következő határok szerint választották el: Quod in loco Sarnotorok vocato, a parte orientali, sive a parte possessionis eiusdem Rakos unam magnam arborem ilicis et iuxta eandem non longe unam dumum saliceam vulgariter Rekettyebokor nuncupatam pro metis distinguibilibus reliquissent et commisissent. Unam autem vallem ultra verticem cuiusdam montis ibidem adiacentem a parte possessionis Galponya vocatam spectantem reperissent. - Ezt a vallomást a konvent minden változtatás nélkül írásba foglalta és pecsétjével megerősítette és úgy adta ki Lancz László részére. Egy 1725-ik évi átírásban.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda