DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radák család (Q 152) • 67263

DL-DF 67263
Keltezés 1524-07-17
Kiadó BARLABÁSI LÉNÁRD ERDÉLYI ALVAJDA
Régi jelzet Q 152 / 27
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radák család (Q 152)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Regeszta in oppido Thordensi. die dominico prox. p. f. divisionis app. Hederfaya-i Barlabassy Lénárt erdélyi alvajda és a székelyek helyettes comese bizonyítja, hogy megjelentek előtte egyrészt a néhai Koppan-i Péter fia Gergely, gyulafehérvári kanonok, másrészt Bewnye-i Herepey Gergely, az erdélyi Fehér megye alispánja és közösen ily bejelentést tettek: Javaik könnyebb kezelése és megőrzése céljából ily birtokcserére léptek: Koppan-i Gergely a Kykellew megyében fekvő Bewnye birtokban őt illető birtokrészt annak minden tartozékával átadta Herepey Gergelynek és utódainak. Evvel szemben Herepey Gergely átadta neki a Colos megyében fekvő Kalotha-Zenthkyral birtokban őt illető teljes birtokrészt annak minden tartozékával együtt, kölcsönösen semmi jogot sem tartván fenn maguknak az elcserélt birtokokban és biztosítva egyik a másikat, hogy az elcserélt birtokokban meg fogják egymást védeni. Eredeti, papír, a szöveg alatt papírfelzetes gyűrűs pecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda