DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Neoregestrata (Q 370) • 36888

DL-DF 36888
Keltezés 1524-07-08
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 370 / N 69
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Neoregestrata (Q 370)
Fennmaradási forma Eredeti
Regeszta sedecimo die diei introductionis et statutionis: feria quinta, in vigilia nativitatis B. Johannis Bapt. A kolosmonostori konvent bizonyítja, hogy megkapta Hederfaya-i Barlabassy Lénárd erdélyi alvajdának és a székelyek helyettes comesének statuálást elrendelő oklevelét pro parte Nicolai Porkolab de Szentgyörgyvölgye és annak értelmében unacum Ladislao de Szent György vajdai emberrel kiküldte testimoniumként Kelemen rendi testvért, akik jún. 23-án (feria quinta, in vigilia nativitatis B. Johannis Bapt.) kiszálltak a Mikeháza nevű birtokban lévő 8 jobbágysessiohoz és a Nagy Szamoson működő malomhoz és egybehíván a szomszédokat és határbirtokosokat és azok közül megjelenvén nobilibus Gregorio de Szent György, Mathia de Nema, Philippo de Mikeháza et Laurentio literato de Némethy, item providis Joanne Nagy et Valentino Szász de Kozárvár, iuratis civibus, Stephano Báthai iudice, Benedicto similiter Bathay et Andres Bereczk de Szent Margita, Stephano Nagy, altero Stephano Kerepes, Simons Nagy, altere Simone Kis de Nyires, akiknek a jelenlétében a királyi ember bevezette a nevezett Porkolab Miklóst a sessiok és azok tartozékai meg a malom tulajdonába, anélkül, hogy bárki is ellenmondott volna. A meghagyó oklevél hátlapjáról.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda