DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Vas Megyei Levéltár • (U 606) • 262638

DL-DF 262638
Keltezés 1335-06-29
Kiadó KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet U 606 / 1181
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Vas Megyei Levéltár • (U 606)
U 606 / VASV KP OL MET 4 7
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Vas Megyei Levéltár • (U 606)
U 606 / VASVÁRI KP OL METALES 2 7
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Vas Megyei Levéltár • (U 606)
Fennmaradási forma Átírás 1337
Megjegyzés Kékcédulán 1335-06-09
Regeszta (in Petri et Pauli). Buda. Károlyi király előtt megjelent egyfelől Lyndua-i István fia: Miklós királynéi lovászmester, zalai ispán, másfelől pedig Chernel fia: Miklós a maga nevében - atyját a somogyi konvent ügyvédvalló levelével képviselve - és egyetértésben élőszóval előadták, hogy a Miklós mester által a Galambok nevű királyi birtok és Zenthiacab birtok között fekvő Owos nevű erdő határainak felállítása ügyében Miklós és atyja ellen indított perben derék férfiak közbenjöttével megegyeztek a király előtt. Eszerint nyolc nappal ezután, hogy Miklós mester Kamar faluba (villa) vezette a zalai és a kapornaki konvent tanúbizonyságait a maga részéről, Miklós és atyja pedig a somogyi konvent tanúbizonyságát és György fiát: István deákot vagy Miklós fiát: Domokost mint királyi embert a maguk részéről az említett birtokokra vezették, Miklós mester az erdő határait saját lelkiismerete szerint (ad suam conscientiam) megmutatja vagy kijelölteti (erigi faceret) s azt Miklós és atyja ellentmondás nélkül tartoznak elfogadni, amire Miklós atyja nevében is kötelezte magát. Erről a konvent tegyen jelentést. - Átírta a somogyi konvent 1337. január 4-én kelt jelentésében. Vas Megyei Levéltár, Mohács előtti gyűjtemény 1182, Vasvár-szombathelyi káptalan országos levéltára, Metales 4-7. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 28 (1997) 16/136.

Tartalomgazda