DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65758

DL-DF 65758
Keltezés 1335-01-13
Kiadó SÁGI KONVENT
Régi jelzet Q 22 / 78
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Átírás 1355
Regeszta (in oct. epiph.). István sági prépost és a konvent bizonyítja, hogy a Nógrád megyei Keykkw-i Biter fia: Péter mester nevében megjelent Ebechk-i Feulchianus fia: Tamás nevű nemes kérésére kiküldték Pák perjelt, aki előtt Péter a gyermekeivel: Miklóssal, Györggyel, Jánossal és Anisth lánnyal oly egyezséget kötött, hogy ha Sempte-t sikerül bármikor visszaszereznie, abból Anysth-et a fiúkkal egyenlő rész illeti; Anisth viszont kötelezte magát, hogy testvéreit nem zaklatja, és ellenük pert nem indít. Átírta a váci káptalan 1355. november 30-án kelt oklevelében. DL 65758. (Fasc. AM n. 35.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 89.

Tartalomgazda