DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Testamentaria (Q 369) • 36906

DL-DF 36906
Keltezés 1521-04-23
Kiadó BIKLI GERGELY FEL ILONA MAGÁN
BIKLI GERGELY FEL ILONA NEMESASSZONY
Régi jelzet Q 369 / T 4
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Testamentaria (Q 369)
Fennmaradási forma Átírás 1525
Irattípus VÉGRENDELET
Regeszta (in prof. Georgii) Bykly Gergely (e) felesége: Ilona úgy végrendelkezik, hogy ősi birtokleveleit (litteras meas hereditales vel litteras hereditatum mearum), négy jobbágyát, saját fiát: Györgyöt és Erzsébet nevű szolgálólányát Thoth Péterre bízza, hogy éltető apjukként gondjukat viselje (ad habendam curam ac sit pater nutritivus), és nem mond ellene annak, amit Lwpsay László hagyott Thoth Péterre. A végrendeletet a Petherfalwa-i plébános: Ferenc foglalta írásba, saját pecsétje alatt, míg a tanúk Bagdy György (e) felesége, Petherfalwa-i Porkolab Zsigmond (e) felesége: Zsófia és Haczoky János voltak. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Anno Domini 1521 Item ego nobilis domina Elena, consors egregii domini Gregorii Bykly – tale condo testamentum: quod litteras meas hereditales vel litteras hereditatum mearum domino Petro Thoth, cum iobagionibus quatuor, et filium meum Georgium et ancillam meam Elizabeth lego ad habondam curam, ut sit pater nutritivus meis orphanis. Insuper, quod Ladislaus Lwpsay eidem Petro Thoth legavit in confirmatione eadem, et ipsa mitto et non contradico. Etc. Auditores testamenti: Ego Franciscus plebanus de Petherfalwa et confessor eiusdem domine Elene. Et ipse Petrus Thoth, consorsque egregii domini Georgii Bagdy protunc, ac egregii domini Sigismundi Porkolab de premissa Petherfalwa, nomine Sophia, Johannes Haczaky et alii quamplures presentes illic astantes. In profesto S. Georgii martyris, anno preallegato. Eodem quoque die mortua. Munivimusque hoc cum sigillo conscientie nostre, quod secus vel aliter hoc non sit vel fuit. Per manus Francisci protunc plebani de Petherfalwa. Átírta: 1525. márc. 8. Kolosmonostori konvent. Ái. a konvent 1525. márc. 8-i oklevelében (4080. sz.)– Regeszta forrása: Jakó, KmJkv 3808.)

Tartalomgazda