DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39814

DL-DF 39814
Keltezés 1521-02-17
Kiadó LŐCSEI LŐRINC SZEPESI VIKÁRIUS
Régi jelzet Q 150 / AS 261
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Regeszta dominica Quadragesime, 1521. Lőcsei Lőrinc szepesi vikárius Csepánfalvi Lénárt kérésére meghagyja Ambrus létoni plébánosnak, hogy egy bizonyos végrendeleti ügyben János tamásfalvi plébánost idézze meg. (Teljes szöveg.) Eredeti, papíron, alján papírral fedett gyűrűspecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)
Lewczouia-i Lőrinc szepesi kanonok, Lomnicza-i János prépost vikáriusa Czepanfalwa-i Leonard kérésére meghagyja Ambrus Leton-i plébánosnak, hogy egy bizonyos végrendeleti ügyben Jánost ”in villa Thomae plebanum” idézze meg. Eredeti, papíron, papírral fedett gyűrűspecséttel ellátva. Acta Scep. No. 261. 1521-02-10 - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 9 (1931) 54

Tartalomgazda