DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39619

DL-DF 39619
Keltezés 1519-04-12
Kiadó LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 150 / AS 258
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1695
Regeszta Buda - f. tertia post dominidam Judica. Lajos király meghagyja a szepesi káptalannak, hogy Polyánkai Benedek fia János özvegyét, Katalint és fiait: Pétert, Mátyást, Ferencet és Tamást vezesse be a királyi jóváhagyással megvett szepesmegyei pongrácfalvi és polyánkai birtokrészekbe és királyi jogba. – Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)
Lajos király, miután hozzájárult azokhoz az adományozásokhoz és eladásokhoz, mely szerint Kapy András fia János fiai András, János és Sándor a szepesmegyei pongráczfalvi Jakab lánya Prisca, Kanfalvi György neje polyankai birtokrészüket elidegenítették Polyankai János özvegyének, Katalinnak, és fiainak Péternek, Mátyásnak, Ferencnek és Tamásnak, meghagyja a szepesi káptalannak, hogy Polyankai János özvegyét és fiait vezesse be a fenti birtokrészek és a nekik adományozott királyi jog birtokába. A hátlap szerint a beiktatás megtörtént 1519 június 22-én. Királyi emberek: Polyanka-i István, Granch-i Kolyn László, Pethrocz-i Zakacz Benedek, Gargovia-i Vince és Benedek, Szenth Andras-i Lázár és Miklosfalvi Both Simon. Szomszédok: Polyanka-i Gereyek István, Petrocz-i Boldizsár, Sepla Gergely, a káptalan Grancz-i jobbágya, Uzfalvi Uz Tóbiás polyánkai jobbágya Bordyan György, Hes Bálint Mindsenth-i esküdt, a szepesi grófok jobbágya. Átírva a szepesi káptalan 1695 márc. 3-án kelt oklevelében. Acta Scep. No. 258. Buda. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 9 (1931) 53-54

Tartalomgazda