DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Farkas család, nagyjókai (Q 225) • 38817

DL-DF 38817
Keltezés 1518-04-20
Kiadó NYITRAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 225
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Farkas család, nagyjókai (Q 225)
Fennmaradási forma Másolat 1838
Regeszta feria tertia proxima ante f. b. Adalberti ep. et mart. A nyitrai káptalan jelenti, hogy megjelent előtte Ilka-i Mihalfia ”dictus Udolricus, magára vállalva fiainak: Gergelynek, Istvánnak, Albertnek, Jánosnak és Mihálynak a terhét, bejelentette, hogy a Pozsonymegyei Nagy-Ilkán lévő három curiáját, amelyek Hencel Asqoldus nevű osztályos testvérének magtalan elhunyta után szálltak rá, amelyek elseje nemes Markos Péter és Péterfia Tamás curiája szomszédságában van per longitudinem ab aqua Lefeövize usque communem terram, a másik az Eggyes Thelek nevű földön keletről Borsa Miklós házának a szomszédságában, a harmadik pedig uo. délről Magdolna úrnő, Udalricus nővére, nyugatról pedig Anda Balásnak házának a szomszédságában van, 200 magyar forintért eladta Ilka-i Istvánfia Péter fiának, Farkas ”dictus” Jánosnak és fiának: Miklósnak.

Tartalomgazda