DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Rudnay család (Q 162) • 95766

DL-DF 95766
Keltezés 1518-03-23
Kiadó NYITRAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 162
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Rudnay család (Q 162)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta A nyitrai (Nitriensis) káptalan előtt Dywekwyfalu-i Imre, a fiai: György, László, Gergely és Márton és Rudna-i Bernát fia Miklós nevében is tiltakozik az ellen, hogy Rudna-i Bernát fia, Péter a rájuk szállandó nyitramegyei Bela birtokát Zapolya-i János erdélyi (Transsiluanus) vajdának és György szepesi (terre Scepusiensis) örökös grófnak el akarja idegeníteni és azokat a megszerzéstől tiltja el. Datum feria tertia proxima post dominicam Judica anno Domini millesimo quingentesimo decimo octavo. Eredeti, papíron, hátlapján pecsét nyoma. (-)– Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)

Tartalomgazda