DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320) • 27412

DL-DF 27412
Keltezés 1518-03-09
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 320 / SZOLNOK INT P 8
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320)
Q 320 / DOBOKA K 68
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320)
Fennmaradási forma Eredeti
Regeszta feria tertia prox. ante festum b. Gregorii papae. A kolosmonostori konvent bizonyítja, quod nobilis Georgius, filius condam Johannis de Kodor, személyesen járult eléje és magára vállalva onera Pauli, filii et puellae Barbarae, filiae suorum és a konvent előtt oly bevallást tett, quod ipse totum et omne ius suum, quod ipse in possessionibus Kecheth - in de Doboka, necnon, Kodor praedicta ac Tharpan, Felsewgyekenes, Alsogyekenes et Kemene vocatis in Zolnok Interiori comitatibus habuisset et haberet, demptis quidusdam duabus sessionibus, una scilicet nobilitari deserta, nobilis condam Valentini Petherfy, in dicta Kodor, in fine possessionis eiusdem a parte oppidi Dees, infra ecclesiam parochialem ad honorem Sancti regis Ladislai fundatam adiacenti et alia iobagionali populosa in eadem Kodor, amelyben jelenleg bizonyos Pergew Mátyás lakik - a fenti birtokok minden haszonvételével és tartozékával 213 forintért és 50 dénárért eladta egregio Nicolao de Bethlen ac per eum nobilibus dominae Elizabeth, filiae eiusdem, consorti videlicet egregii Nicolai Pathochy de Kechkemeth, necnon Johanni et Wolffgango filiis similiter eiusdem Nicolai de Bethlen, hogy örökre és visszavonhatatlan bírják. Majd kijelentették, hogy mivel a nevezett Kodory György azt mondotta, hogy az összes oklevelek, amelyek tulajdonában voltak és az említett birtokokra vonatkoztak, nála nyomtalaul eltűntek, hogyha azokat fiainál megtalálnák, érvényteleneknek tekintendők, ymmo etiam neque cum illis litteris sententionalibus, quibus mediantibus praefatus Johannes de Kodor magnificum condam Johannem Gereb, sed et filios suos ........ ugyanezekkel az oklevelekkel és ítéletlevéllel a nevezett György meg a fiai és leányai az említett Bethlen Miklóst vagy a fiait és leányait ratione et praetextu praenotatarum possessionum, sed et iuris sui in eisdem habiti jogi úton semmiképp sem zaklathatják. Ha pedig a nevezett Kodor-i György és a fiai meg a lányai cum praedistis litteris et litteralibus instrumentis, necnon sententionalibus a nevezett Bethlen Miklóst vagy az örököseit praetextu possessionum praedictarum et iuris sui praedicti in eisdem habiti iuris ordine acquirere praetenderint, akkor a nevezett Kodory György meg a fiai és leányai Bethlen Miklóssal szemben solum vigore praesentium in aestimatione huiusmodi acquisitionis convinci debeant. Datum feria tertia prox. ante f. b. Gregorii papae, anno Domini 1518. (márc. 9.) Eredeti, papír. Egy átírt példány is. Régi jelzete: Comitatus Doboka. K. N-o 68.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda