DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sibrik család (Q 167) • 105913

DL-DF 105913
Keltezés 1517-09-15
Kiadó SZENTGYÖRGYI PÉTER ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 167
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sibrik család (Q 167)
Fennmaradási forma Átírás 1517
Regeszta Buda. III. p. Ecalt. S. Crucis. Sztgyörgyi Bazini Péter országbíró tudatja a győri káptalannal Berzencei Bornemissza János pozsonyi comes és budai várnagy panaszát, amely szerint az általa bírt Győr megyei Chenhen possessió és bizonyos prédiumok fele a pannonhalmi apát kezén van és ezeket tőle visszakapni kívánja, elrendeli egyben a pannanhalmi apát felszólítását a Chechen possessió és a prédiumok felének visszaadására, elrendeli továbbá az apát eltiltását a további használattól és perbeidézését a királyi prézencia elé a budai várnaggyal szemben. Teljes szöveg - A győri káptalan 1517. szeptember 23-i jelentéséből.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda