DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65745

DL-DF 65745
Keltezés 1333-03-11
Kiadó BOSZNIAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 22 / 62
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta (in crast. diei product., ti. med. quadr.). A boszniai (boznensis) káptalan bizonyítja, hogy a Dénes fia: István által Szerémi (de Syrimia) János fia: Illés ellen, az általa birtokolt Pachey-i birtokrész miatt indított perben a Pál országbíró által elrendelt vizsgálat értelmében böjtközép napján (márc. 10.) a tanúk: az első három szóvívő (prolocutores) Bela-i Dénes, Sumug-i Péter fia: Domokos, Szerémi Zel (dictus) Péter előbb külön-külön kijelentették, hogy az Illés által bírt Pachey-i birtokrész István mester ősi, öröklött birtoka. Ezt követően Hozug fia: Dénes, Péter fia: Miklós, Benedek fia: Finta, Miklós fia: Pál, Gergely fiaI. András és János, Péter fia: György, Zentus fia: Márton, Demeter fia: Dénes, Pál fia: Adrianus, Tamás fia: Wida és Ine (Ina?) fia: Jakab Herman-i nemesek; Kese-i Demeter és Bálint, Feldes (dictus) János, Mathe fia: János és Márton fia: Lewkes Ponyth-i nemesek; Nazad-i Heym fia: Bertalan, Gamanyas-i Domokos, Sebestyén és Iwanka; Munuhy-i Miklós; Fábián, Miklós és Gergely Wruzy-i nemesek; Zumbor-i Dama és Gergely, Serephel fia: Jakab; János fia: Pál, Puruzlo fia: Péter, Palagar-i Demeter fia: György, Werey-i Márton; Zumbur-i János fia: Demeter és Vitalus fia: György; Sumug-i Jakab fia: János, Chazma-i István fia: Péter; Herman-i Tamás fia: Miklós; Jakab fiaI. Tamás és Péter Bancha-i nemesek; Nyitrai (Nitriensis) István fia: György; Zalok nembeli Mátyás fia: István; Jakab fiaI. Fülöp és Petew Barana-i nemesek 190 közrendű emberrel (cum ducentis minus decem communibus hominibus) ugyanezt vallották. A vallomásoknál Istvánt Telekus-i Simon képviselte. Hártyán, hátlapján zárópecsét nyoma. DL 65745. (Fasc. sub. A n. 7.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 86.

Tartalomgazda