DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Vegyes provenienciájú oklevelek • Vétel útján bekerült vegyes provenienciájú iratok (Q 281) • 39179

DL-DF 39179
Keltezés 1516-09-06
Kiadó TÖRÖK IMRE NÁNDORFEHÉRVÁRI BÁN
Régi jelzet Q 319
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Idegen levéltárak és gyűjtemények egyes okleveleinek másolatai (Q 319)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Megjegyzés Az oklevélről 1916-ban másolat készült, s el lett helyezve a DL-ben (1519/916 OL sz.), a megvásárolt eredeti pedig mellé került: 6470/2003 OL sz.
Regeszta in oppido nostro Fwthak. sabbato ante f. nativitatis B. Marie Virg. Ennyngh-i Therek Imre nándorfehérvári bán jelenti, hogy az Athya nevű vár körzetében, a Lowazy birtokban élő vitéze: Kristóf agilis, waywoda woinicorum, bemutatta előtte Wyngarth-i Gereb Péter comes országbírónak és akkori főkapitánynak 1495. febr. 18-án kelt oklevelét, kérve annak a megerősítését és átírását, amit ő készséggel teljesített. (Teljes szöveg.) Eredeti, papíron, alján papírral fedett ép gyűrűs pecséttel. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda