DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150) • 39615

DL-DF 39615
Keltezés 1516-08-02
Kiadó PERÉNYI IMRE NÁDOR
Régi jelzet Q 150 / C 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Petróczy család (Q 150)
Fennmaradási forma Átírás 1516
Regeszta Buda. sabbato post f. b. Petri ad vincula, 1516. Perényi Imre nádor meghagyja a leleszi konventnek, hogy Bátori Szaniszlóffy István, János és Zsigmond panasza tárgyában, mely szerint Szakoli Péter és társai az ő fejértói, Szabolcs megyei birtokán különböző hatalmaskodásokat követtek el, idézze meg. (teljes szöveg.) Átírva a leleszi konvent 1516. szept. 30. – Regeszta forrása: OL regeszta (Fekete Nagy)
Perényi Imre nádor meghagyja a leleszi konventnek, hogy Zakol-i Pétert és nemestársait Zolnok-i Lászlót, Gelsei Zalmady Illést, Jako-i János, Iklódi Miklóst, Yklod-i Imrét és Bertalant, akik Zakol-i Péter jobbágya, Nagh Miklós segítségével Báthori Zanyzlofy István, János és Zsigmond szabolcsmegyei Feyertho-i jobbágyaitól Olah Jakabtól, Pascha Páltól, Percze Alberttől, Thot Demetertől, Paska Istvántól, Thot Mihálytól, Forys Balázstól, Zewke Imrétől, Percze Istvántól, Thot Demetertől, Wrach Gergelytől, Nagh Benedektől, Egyed Tamástól, Weres Mátétól, Oláh Alberttől, Wrach Jánostól, Kadar Györgytől, Dobo Pétertől, Dobo Benedektől, Egyed Tamástól, Weres Mátétól, Olah Alberttől 200 barmot 400 forint értékben elhajtottak, továbbá Janosy-i Kanthor Benedeket, Mihályt és Dersy Lászlót, mivel Agosthon Balázs, Kopaz Balázs, Magyar János, Kopaz Barnabás, Magyar Gál, Manko Balázs, Werenas István, Palko Lukács, Magdalna Bálint, Wardy Simon, Magdolna Simon és Kelemen, Beke Antal, Kowach Domokos, Remethe Péter, Enekes Lukács, Choporthos Antal és fia Pál, Mochar Lőrinc, Janosy Benedek szatmármegyei Janosy-i jobbágyai és Cheres János, Wardy Albert, Cheres Imre, Thorsa Imre, Fekethe Ferenc, Mozgo Péter, Zantho Mihály Dersi László Janosy-i jobbágyai a Zanyzlofy-ak Feyertho-i Fyathal Erdew nevű erdőjét kivágták, és nekik ezáltal 50 forint kárt okoztak, végül Zelemeer-i Kamaras Jánost és társát Saroglyan-i Gáspárt, akik a Zanyzlofy-ak Dombrady György nevű szabolcsmegyei Zenthmyhal-i jobbágyát azok Bahtor-i kúriája kertjében félholtra verték, idézze meg. Kir. ember: Makrai Péter, Iklódy Rapolthy Márton, Chazar-i István és András, Besenyewd-i János. Átírva a leleszi konvent 1516 szeptember 30-án kelt oklevelében. (L. ezt a 174. sz. a.) Buda. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy Antal): LK 9 (1931) 105-106

Tartalomgazda