DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Abaffy család (Q 209) • 94921

DL-DF 94921
Keltezés 1515-11-18
Kiadó BALÁZS FERENCES VIKÁRIUS
Régi jelzet Q 209 / 18
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Abaffy család (Q 209)
Fennmaradási forma Eredeti
Regeszta (decimo octavo die [men]sis Nov.) in sancto [...] conventu nostro Budensi. Dees-i Balázs, az obszerváns minorita rend magyarországi provinciájának p[rof]esszora Abafalwa-i Zoratus-t (egr.) annak a tiszteletnek jutalmazására, amelyet a rend és a szeráfi Szent Ferenc iránt érez, feleségével: Annával, gyermekeikkel: Gáspárral, ... és Annával, vejével: Zemere Mihály nemessel és ennek feleségével: Magdolnával, nemkülönben ezután születendő gyermekeikkel egyetemben a rend confrater-évé fogadja. - A szöveg alatt jobbról: Blasius, qui supra, manu propria. Rongált papíron, hátlapján pecsételés nyomával. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Ila Bálint-Borsa Iván): Abaffy 37. sz.

Tartalomgazda