DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85194

DL-DF 85194
Keltezés 1513-05-31
Kiadó SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 166 / 14 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta feria tertia post corporis Christi. A szepesi (Scepusiensis) káptalan bizonyítja, hogy előtte Roskowan-i János felesége: Zsófia nemes asszony, ki néhai Modrar Pál volt zólyomi (Zoliensis) ispán özvegye: Anna asszony Margit nevű leányának és Olchwar-i Keczel Miklósnak leánya, az abaujmegyei (Wywariensis) Enychke s a Sáros-megyei Komlos, Kerezthes, Kaspathak, Lachca, Gyrath, Nyres, Thapolzegh, Morgonya, Karachonmezew s Petarcz helységekben Zeecz-i Gál fia: néhai Miklós által nekik a Jazow, Keresztelő Szent Jánosról nevezett konvent bevallólevelével 600 magyar arany forintért már a nevezett Modrar Pálnak és feleségének: Annának elzálogosított és ezekről öröklés útján ........-re, Zsófiára szállt részeket ugyanezért az összegért tovább adja zálogba Zempse-i Ferencnek. Eredeti, papír, hátlapján kopott rányomott pecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda