DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65461

DL-DF 65461
Keltezés 1513-05-14
Kiadó SZAPOLYAI JÁNOS ERDÉLYI VAJDA
Régi jelzet Q 169 / 53
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Regeszta in Coloswar. In vigilia feti penthecostes. Zapolya-i János Szepes földjének örökös comese, erdélyi vajda és a székelyek ispánja bizonyítja, hogy megjelent előtte Sombor-i Péter és magára vállalva fiainak: Péternek, Benedeknek és Mihálynak a terhét bejelentette, hogy szükségtől kényszerítve a Doboka megyében fekvő teljes birtokait: Naghrakost, Farkasmezewt, Borzowa-t és Kwrmezewt azok összes tartozékaival együtt 400 forint készpénzért zálogba adta Thothprona-i Cherubinnak és örököseinek, kivéve a jövedelemből csupán azt a 200 forintnyi sót, amelyet a nevezett Sombory Péter a királyi kamarától kap évenként az Ewrmezew birtokban lévő bizonyos vám után. Amikor pedig ő vagy a fiai vissza tudják fizetni Thothprona-i Cerubinnak a 400 forintot, a négy birtokot minden peres eljárás nélkül azonnal köteles nekik visszaadni. A zálogidő alatt a nevezett Cherubint a saját költségén és fáradozásával fogja minden támadóval szemben megvédeni a zálogbirtokokban; ha ezt nem tudná teljesíteni, vagy nem tudná őt a nevezett birtokokba beengedni, az esetben a per megkezdése előtt leteendő 800 forintban marad és ebből kifolyólag rövid úton a vajda vagy helyettesei elé idézhető. - A szöveg alatt jobbra: Coram Thwroczy (ő az alvajda). Eredeti, papír, a szöveg alatt papírfelzetes pecsét.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda