DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11) • 97962

DL-DF 97962
Keltezés 1513-01-11
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 11 / 26 27
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bírósági levéltárakból (O) • Tabula provincialis, Acta post advocatos (Q 11)
Fennmaradási forma Átírás 1513
Regeszta Bwde. F. tertia p. Pauli primi erem. Ulászló király tudatja a turóci konventtel, hogy a fiú örökös nélkül elhalt Wylczycz-i János leányait: Katalint és Annát atyjuknak a Trencsén megyei Wylczycz possessióban levő kúriája öröklésében a fiukkal egyenjogúakká tette, és egyben a nevezett kúriát nekik adományozta; meghagyja tehát a konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember a nevezett leányokat birtokba vezesse. Trencsén m.: Vilcsics helység, szomszédjai nevei felsorolása.– Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda