DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 104844

DL-DF 104844
Keltezés 1512-01-15
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 24 49
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1512
Regeszta Buda. f. VI. p. Hilar. II. Ulászló király utasítja a jászói konventet, hogy egy emberük Sempse-i Ferencet, az örökösödés jogán őt illető Sáros vm-i Zalók nevű possessio-ban, a királyi emberek: Borsuoa-i András, Drokafaluoa-i Droka István, Thernye-i Imre, Roskuán-i Antal, Gombos Miklós, Enyske-i Zsigmond egyikének jelenlétében iktassa be. A jászói konvent 1512. évi / A szepesi káptalan 1767. évi átírata.– Regeszta forrása: OL regeszta (Kis P)

Tartalomgazda