DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Mérey család, kaposmérei (Q 132) • 73269

DL-DF 73269
Keltezés 1331-07-27
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet Q 132 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Mérey család, kaposmérei (Q 132)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta (sab. p. Jacobi). A somogyi konvent jelenti Károly királynak, hogy 1331. július 8-i parancsára (lásd: Borsa SMM 28 [1997] 11/118. sz.) [István fia:] Jakab királyi emberrel kiküldték káplánjukat és emberüket (capellanum et hominem): Egyed papot tanúbizonyságul, akik visszatérve jelentették, hogy Jakab-napot követő pénteken (júl. 26.) kimentek Samsonfeulde birtokra, s összehíván a szomszédokat - észak felől az Aberth-i(!) királyi jobbágyok, kelet felől Pál comes-nek, a királyi udvar ifjújának (iuvenis curie vestre) Noghegres-i officiálisa és jobbágyai, dél felől Hegres-i nemesek - és jelenlétükben a birtokot ellentmondás nélkül Arach mester részére iktatták. A föld vagy birtok határa annál a mocsárnál vagy pataknál (paludem seu rivulum) kezdődik, amely Warda falu (villa) felől Szent Pál faluja felé folyik, és ahol kelet felől új földjelet emeltek; innen halad kelet felé és elég nagy távolság után elér az úthoz, amely az említett Warda faluból Ketchhaberth faluba visz; majd az utat átugorva (Ipsam viam saliens) két földjelhez ér az említett Noghegeres föld határainál (iuxtra terminos); az úton ugyancsak kelet felé menve Pósa fia (filii Posee) [...] földjének határához ér, ahol nyugatnak fordul és elér [az említett] patakhoz, Arach mester földjének határához, ahol véget ér. - Hártyán, zárópecsét nyomával. (Mérey csa., kaposmérei.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 28 (1997) 12/119.

Tartalomgazda