DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 104842

DL-DF 104842
Keltezés 1511-10-30
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 4 30
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Regeszta 25 d. oct. Michaelis. II. Ulászló király az alperes Zempche-i Ferenc ügyvédjének Keked-i András kérésére átírja Szapolyai István nádor, szepesi ispán ítélő és perhalasztó oklevelét, amelyet felperesek, Mekche-i György és János fia Thothselmes-i Tharchay György ügyvédje, Beryes Ferenc mutatott be a király személyes jelenléte előtt. Eredeti, papír, foltos, csonka. Szöveg alá nyomott felzetes pecsét. Kancelláriai jegyzet.– Regeszta forrása: OL regeszta (Kis P.)

Tartalomgazda