DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320) • 26512

DL-DF 26512
Keltezés 1510-07-15
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 320 / ALBA B 39
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320)
Q 320 / ALBA B 44
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Cista comitatuum (Q 320)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta in castro nostro Thata. feria seounda prox. p. f. b. Margarethe virg. et mart. Ulászló király a kolosmonostori konventhez. Minhogy ő figyelembe véve Bodola-i Beldy Pálnak a szent koronával és Vele szemben mindig tanúsított hűséges szolgálatait, a nevezett Bodola-i Beldy Pálnak és utódainak adományozta az erdélyi Fehér megyében fekvő Nyen birtoknak a felét, amely azelőtt a néhai Thyl Balázs nemesé volt, de annak magtalan halála folytán az ország jogszokása szerint a királyra háramlott és így adta a király neki összes tartozékaival együtt és be akarja őt annak a tulajdonába vezettetni, azért meghagyja a konventnek, küldje ki a testimoniumát ... (a többi a konvent válaszával együtt úgy, mint a DL. 26511. alatt; sőt van a DL. 26512. (Com. Alb. B N-o 39.) sz. alatt a meghagyó oklevélben és a konvent válaszában is DL. 26511-gyel teljesen egyező szövegű oklevél is, amely a Thyl Balázs-féle birtoklást egyáltalában nem említi. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda