DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85187

DL-DF 85187
Keltezés 1510-01-02
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 4 46
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta feria quarta post circumcisionis domini. Kornys Benedek prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy Sempse-i István 8 lakott és három lakatlan, épület nélküli telkét, azaz teljes részét a Zemplén megyei (Zempliniensis) Krezna birtokban 100 arany forintért elzálogosította Rákóczi-i Zsigmondnak és feleségének: Dorottyának úgy, hogy amikor akarja, a 100 forint fejében visszaválthatja, ha pedig nem tudná a zálogbavevőket a birtokban megtartani, akkor ezek ennek fejében az ő szintén megyebelei Samogh és Mochar birtokokban levő részeibe vezettethetnék be magukat ugyancsak 100 forint összeg erejéig zálog címén. Eredeti, papír, hátlapján rányomott pecsét maradványai.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda