DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Weér család (Q 277) • 38791

DL-DF 38791
Keltezés 1509-09-29
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 277
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Weér család (Q 277)
Fennmaradási forma Eredeti
Irattípus Címereslevél
Regeszta Prage, in festo b. Michaelis archangeli. Ulászló király Muron-i Weer Andráshoz, az ifj Lajos király főétekfogómesteréhez és familiarisához. Azon érdemeinél fogva, amelyeket az ifjú király nevelése körül szerzett, Ulászló király megújítja számára a családnak régi, de elveszett címerét: arany mezőben egy páncélba öltözött vitéz, amint jobbjában a kardját villogtatja, baljával pedig a tőréhez nyúl. (A címer képe a szöveg baloldalánl) Azonkívül megengedi nekik hogy a gonosztevők elijesztésére és büntetésére összes birtokain felállíthasson patibulumot, Rotas, palos et aliorum termentorum genera és ezeket a birtokain található gonosztevőkkel szemben alkalmazhassa is. Eredeti, hártya; az egész szöveg szép színen aranyozott díszítéssel van körülvéve, függő pecsétje hiányzik, a szöveg alatt jobbra: Ad relationem venerabilis magistri Francisci prepositi Transilvaniensie, secretarii regie majestatis.- Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda