DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292813

DL-DF 292813
Keltezés 1505-11-25
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet U 468 / XV 1 138
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Másolat 1741
Regeszta Buda. II. Ulászló király patens formában kiállított kiváltságlevele, amelynek erejével részint híveinek: Palocz-i Mihály királyi pohárnokmesternek és testvérének, Antalnak hűséges szolgálataiért, részint pedig Borsod vármegyében fekvő Sajó-Szent Péter mezővárosuk (oppidum) előmenetelére való tekintettel felmenti a mondott Sajó-Szent Péter mezőváros összes polgárát és lakosát minden, az országban szokásos adó és vám fizetése alól, beleértve a tizedet (decima regalia atque alia) is. Egyúttal megparancsolja minden adóispánnak, vám- és adószedőnek, a mostaniaknak és a jövőben állítandóknak egyaránt, hogy a nevezett Sajó-Szent Péter mezőváros polgárait, vendégeit és kereskedőit (cives, hospites et mercatores) az országban sehol, egyetlen adó- vagy vámszedő helyen se merészeljék háborgatni, sem személyükben, sem javaikban büntetni a nem fizetés ürügyén. – Az eredeti oklevél a magyar királyi titkos pecséttel volt megerősítve. Átírja az akkor még a levéltárban őrzött eredeti oklevélről 1741-ben Mádi János, Sajószentpéter mezőváros jegyzője. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 138. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. Sajószentpéter mezőváros levéltára, 1. köt. 18-20. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 96/136.

Tartalomgazda