DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65742

DL-DF 65742
Keltezés 1329-00-00
Kiadó PÁL ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 22 / 60 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta 1329. az év elején (8. die termini ti. 22. die residentie exercitus). Wyssegrad. Pál országbíró a Bagar/Bugar fia: Márton mester fiaI. Gergely, másik Gergely, idősb és fiatalabb Jakab által (közülük a két Gergely jelent meg) az Ausztria elleni had oszlásának 22. napján a Pangor által a pozsonyi káptalan levelével képviselt Chollokuz-i/Chollokwz-i Péter fia: Domokos ellen indított pert az előző állapotban böjtközép ünnepére (márc. 29.) halasztja. A két Gergely a két Jakab helyett ügyvédvalló levél nélkül jelent ugyan meg, de mivel az irataikat bemutatták, ezért őket nem marasztalta el (in astatione falsi termini), a két Jakabot azonban egy királyi bírság (in uno iudicio regali), vagyis hat márka fizetésére kötelezte, amelyet a következő tárgyalás előtt kell megfizetniök. Hártyán, hátlapján zárópecsét nyoma. DL 65742. (Fasc. sub. A n. 1.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 82.

Tartalomgazda