DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Div. L. Instr. (Q 7) • 21135

DL-DF 21135
Keltezés 1502-09-23
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 7 / 7 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Gyűjteményekből (P és R szekcióból és állagtalan fondok) • Div. L. Instr. (Q 7)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta II.Ulászló király tudatja Kanysa-i György nándorfehérvári bánnal, hogy Zalonkemen civitas /civitatis nostre/ bírája és polgárai és egész közönsége elpanaszolták, hogy amiért bizonyos gonosztevőt Gerbynch és Lywada possessioról, akit azelőtt is utonállás miatt háromszor elfogtak és halálra ítéltek, de Nandoralba-i Naghhorwath Pál nemes pénzért, mint mondják, elnegedte, elfogták és a szomszéd városok más polgáraival együtt bíróságilag halálra ítélték és kivégezték, a bán a városhoz tartozó bizonyos birtokról 7 embert elfogatott és máig fogságban tart és a gonosztevő halála megfizetésére akar kényszeríteni, sőt egy másik királyi birtokról a gonosztevő halála miatt 34 lovat elhajtatott, ahol 2 embert is megöltek, mint állítják, és egyéb dolgokkal is fenyegetődzött. Mivel a király nem érti, miért kellene a városnak megfizetni a bírói úton elítélt gonosztevő vérdíját, megparancsolja, hogy ha a fentiek igazak, a foglyul ejtett polgárokat /cives noctros/ a bán minden egyzekedés nélkül engedje szabadon, a 34 lovat adja vissza és ezentúl az említett polgárokat semmi módon ne merje elnyomni. - Relacio Sigismundi Thwrzo prepositi Albensis kancelláriai jegyzet. - Kissé szakadt papír. - Zárópecsét nyoma csekély töredékekkel. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi).

Tartalomgazda