DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65982

DL-DF 65982
Keltezés 1495-01-12
Kiadó NÓGRÁD MEGYE
Régi jelzet Q 22 / 229 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 228
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Átírás 1495
Megjegyzés Kékcédulán 1495-01-02
Regeszta (f. II. [p.] epiph.) után. Pelen-i Pál és Legend-i Bertalan Nógrád megyei alispánok és a szolgabírák jelentik II. Ulászló királynak: Zerke-i Loranthfy Tóbiás (egr.) kérésére Ebeczk-i János szolgabíró megyei kiküldött által Márton-nap (nov. 11.) körül Kywrth birtokon saját kúriájában felszólíttatták Azywpathak-i Hencz Pál özvegyét: Katalint, hogy Kywrth és Zobor Nógrád megyei birtokok felének elzálogosítására vonatkozó iratait a megye következő törvényszékén mutassa be, a (zálogösszeget) vegye át, és a félbirtokokat bocsássa vissza Tóbiásnak, egyszersmind megidézték a megye elé, és eltiltották a további birtoklástól. Az András-nap utáni hétfőn (1494. dec. 1.) Tóbiás ügyvédje: Thaab-i Mihály hajlandó volt a 150 forintnyi zálogösszeget vagy ha a záloglevél többről szól, azt az összeget kifizetni, de Katalin sem ekkor, sem a második hétfőn, sem a Luca-napot követő harmadik hétfőn (dec. 15.) nem jelent meg, ezért megbírságolták. Másodízben megidézve a vízkereszt ünnepe utáni hétfőn (jan. 12.) Katalin ügyvédje: Thaab-i István bemutatta a király 1495. január 2-án kelt levelét, amelynek értelmében a pert felterjeszti a királyi kúriába, a személyes jelenlét elé. Átírta II. Ulászló király 1495. május 7-én kelt oklevelében. DL 65982. (Fasc. III. n. 67.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 451.

Tartalomgazda