DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268262

DL-DF 268262
Keltezés 1494-10-26
Kiadó CSÁZMAI KÁPTALAN
Régi jelzet U 680 / 85
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / JANKOVICH CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (dom. a. Omnium Sanctorum). A csázmai (Chasmensis) egyház káptalana bizonyítja, hogy Gorbonok-i Bereck fiának: Miklósnak fia: István (egreg.) és Egerwara-i László (magnif.) királyi tárnokmester bevallást tettek. Minthogy a Mátyás király halálát követő háborús és zavaros időkben, melyeknek már vége van, László segítséget nyújtott Istvánnak Gobornok-ban és tartozékain Körös (Crisiensi) megyében levő részeinek visszaszerzésében, mint bán hivatalos hatalmával, familiárisainak halálával, sebesülésével és vére ontásával megszabadította ellenségeinek foglalásától, utód nélküli haláluk esetére egymást kölcsönösen örökösükké teszik. Így István Gobornok-i várkastélya (castellum) a hozzá tartozó Bolyako, ......., Kyszygeth, Odolencz, Predworya, Zenthadryan a Drawa mellet, Komercz, Zregnicz, Narth, Oressya, Blaco, Tronawycz, ......., Borischowcz, Prekop, Zwhareka, Werhowlyan, Danczhege, Pathak, Themerye, Belossowcz, Draganwelge, ZenthMichael, Hrussowcz és Gym... birtokok, továbbá minden egyéb, Szlavóniában és Körös megyében levő birtokai Lászlóra szállnak, akinek viszont Chezmyche, Bwkowcz, Bwthkafeldew, Lazthelyn, Felsewopathowyna, Alsoopathowyna, Jaztrebyno (Körös megye) birtokai, valamint Sthenychnak nevű várához tartozó, Zágráb megyében fekvő Mwthyna, Zlath és Korenycza villicatus-ai szállnának Istvánra. - Hártyán, függőpecsét darabjával. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 85. sz. (Jankovich lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 70/146.

Tartalomgazda