DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Protestatoria (Q 340) • 36903

DL-DF 36903
Keltezés 1492-01-11
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 340 / S 17
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • KKOL, Protestatoria (Q 340)
Fennmaradási forma Eredeti
Regeszta A kolozsmonostori konvent bizonyítja, hogy eléje járultak honorabilis et discretus vir Michael, filius condam Petri Baranyay de civitate Budensi, nunc vero plebanus de Mehes, et Petrus litteratus filius Anthonii Zewke de Thorda és tiltakozás formájában jelentették, hogy amintértesültek, circumspectus et providus vir Blasius Zeky de oppido Thorda jogtalanul lefoglalta a néhai Mihály mesternek, az erdélyi egyház Sebes-i jegyzőjénak a halála után annak összes ingó és ingatlan javait és azokat most is elfoglalva tartja, sőt azokból egyeseket, mint pl.a házat és szőlőket örökre másoknak adta el a nevezett Zewka Antal tilalma ellenére, miáltal ők: Mihály plébános és Péter literatus nagy sérelmet szenvedtek. A bejelentés után tiltorrák a nevezett Zeky Balázst ama javak elfoglalásától, kézbentartásától és másnak való eladásától vagy elzálogosításától. – Protocollum-lap – Regeszta forrása: OL regeszta
Buda városából való (de civitate Budensi) néhai Baranyay Péter fia: Mihály Mehes-i plébános és Thorda-i Zewke Antal fia: Péter deák tiltakozik amiatt, hogy Thorda-i Zeeky Balázs (c) néhai Mihály magisternek, az erdélyi vikáriusi szék egykori nótáriusának a javaiból – Zewke Antal többszöri tiltása ellenére – a házat és szőlőt véglegesen elidegenítette, és tiltja továbbá ingó és ingatlan javai bitorlásától vagy eladásától. DL 36903. Fogalmazvány. Vö. 2803. sz.- Regeszta forrása: Jakó, KmJkv 2767.

Tartalomgazda