DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Abaffy család (Q 209) • 94919

DL-DF 94919
Keltezés 1490-03-31
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 209 / 16
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Abaffy család (Q 209)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (IV. a. Ramispalmarum) Wienne. Mátyás király az Abafalwa-i Abafy Zoradus és Bernát nevében bemutatott, a kolozsmonostori konvent által 1487. június 19-én kiadott oklevelet a nevezettek részére hűséges szolgálataikra való tekintettel szóról szóra átírja, királyi hozzájárulását adja, továbbá megerősíti, és egyben a Gömör megyei Kelechen, Borzahay, Elekefewlde(!), Lenardfalwa, Janosfalwa, Miklosfalwa és Zenthkyral birtokban, a nevezett Abafy-ak által megvett részekben esetleg lappangó királyi jogot - annak minden haszonvételével és tartozékával egyetemben - Beatrix királyné egyetértésével és akaratából örök jogon nekik adományozza. - A szöveg fölött jobbról: Commissio propria domini regis. Hártyán, függőpecsét selyemzsinórjával. - Az elpusztult eredetiről készült gyenge fénykép hiányait egy 1800 körül készített másolat alapján lehetett pótolni. A másolat szerint az oklevélen királyi aláírás is volt (manu propria domini regis). - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Ila Bálint-Borsa Iván): Abaffy 35. sz.

Tartalomgazda