DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292811

DL-DF 292811
Keltezés 1325-01-11
Kiadó FÜLÖP NÁDOR
Régi jelzet U 468 / XV 1 136
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Másolat 1500-1600
Regeszta Vigles. Fülöp nádor határjáró oklevele, amely szerint Zeech-i Miklós fiai: Péter és Dénes mesterek kérésére kiküldte Chemer-i Péter nádori embert, hogy járja meg Myskolc nevű birtokuk határát és újítsa meg a régi határjeleket. A határjárás során jelen volt birtokszomszédok. Lukács fia István, Bulch-i Dénes fia Domonkos, Chaba-i Simon fia István, Byzzykky Echkes-nek mondott Péter – aki egyébként Zemlyn megye négy szolgabírájának egyike –, Voyla-i Akus, valamint Fábián fiai: István és Pál. Myskolc birtok határa Chemer-i Péter nádori ember jelentése alapján a következő. Az első hat határjel egy szőlőhegyen, a Keweswth nevezetű út mentén van; ezek Panyth fia Jakab Kerezthwr nevű birtokát, valamint Babun falut választják el Myskolc-tól. A határ innét a Lukow nevű hegyre fut fel, és azon áthaladva leereszkedik a Meelvewlgh nevű völgybe, onnét pedig a Zygeth nevű falu végéig megy. Azután a Nyres nevű domb felé tart és megkerül egy völgyet, amelynek főjénél felmegy a Kisgala nevű hegy oldalára, majd még magasabbra, egészen a felső Pwklwsthelwk nevű helyhez. Onnét a Nag Gala hegy felé tart, majd a Kekmezew nevű mező irányába fordul. Áthaladva a Kekmezew közepén egy úthoz érkezik, amelyet Voyla-i útnak mondanak. Innét egy másik út felé fordul, amely Kysgywr felé vezet; a két út között van az a fő határjel (meta capitanea), amely Kysgywr-től Voyla-tól választja el Myskolcot. Innét határjeltől határjelig fut tovább Kys Aranyas felé. – A továbbiakban Péter és Dénes mesterek esküt tettek arra is, hogy Alsoarnolth birtoktól kezdve egészen Alsoltha-ig és Nalayzek-ig a Sayo folyó képezi Myskolc birtok határát. XVI. századi egyszerű másolatban. Jelzete: BAZmLt. XV. 1. 136. sz. Korábbi jelzete: IV. A. 1501/b. Sp. VI. fasc. 1. nr. 3. Későbbi, 1714-ben kelt másolatának jelzete: IV. A. 1501/b. Sp. VI. fasc. 1. nr. 2. Kiadása: Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 35–36. Leveles Erzsébet: Miskolc város megváltása. Történelmi és Régészeti Közlemények, II. évf. 4. sz. Miskolc, 1927. 178–179. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 25/19.

Tartalomgazda