DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247954

DL-DF 247954
Keltezés 1324-12-13
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet U 468 / 6
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 6
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Tartalmi átírás 1364
Regeszta (Eger). Az egri káptalan bizonyságlevele arról az egyezségről, amely Kwzepnempty-i Mihály fia István fiai: Simon, Mihály és István az egyik részről, a másik részről pedig Fülöp nádorispán felesége, Margit asszony között jött létre (az utóbbi képviseletében egyébként Miklós ispán, a nádor helyettes bírája volt jelen). Ezen egyezség értelmében István fiai: Simon, Mihály és István átengedték Margit asszonynak Fwlnempty, Kuzepnempty és Olnempty birtokok harmadrészét, amely a birtokosztály során neki jutott, épségben hagyván azonban Mihály fia Jánosnak és fiainak az e birtokokra vonatkozó birtokjogait. Egyúttal érvénytelennek nyilvánították az összes, e tárgyban kiadatott tiltakozó és ellentmondó levelüket. Átírja az egri káptalan 1339-ben (lásd 28. sz.), tartalmilag pedig Kont Miklós nádor 1364. május 15-én (lásd 44. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 25/18.

Tartalomgazda