DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radák család (Q 152) • 67247

DL-DF 67247
Keltezés 1485-07-05
Kiadó ERDÉLYI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 152 / 11
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Radák család (Q 152)
Fennmaradási forma Átírás 1486
Nyelv Latin
Regeszta Az erdélyi káptalan bizonyítja, hogy megjelentek alőtte egyrészt Gwth-i Orzaag Sebestyén, másrészt Szeben-i (de Cibinio) Horwath Pál, amikor Orzag Sebestyén bejelentette, hogy azon hűséges szolgálatok fejében, melyeket a nevezett Horwath Pál a néhai Gwth-i Orzag Mihálynak, Magyarország nádorának, az ő nagybátyjának teljesített, továbbá azon szivességek és jótétemények fejében, amelyeket szükség idején neki nyújtott, a Kykellew megyében fekvő Mykezaz nevű birtokából tíz jobbágysessiot, amelyek közül nyolc a nevezett Horwath Pálnak a birtok szélén épült kastélya felőli oldalon fekszik, a másik kettő pedig a Kys-Kykellew folyó mentén, mely folyó a birtok közelében folyik el, a sessiok minden tartozékával együtt a nevezett Horwath Pálnak és általa utódjainak adta örök tulajdonul, semmi jogot sem tartva fenn azokban magának. Vállalta a nevezett Orzag Sebestyén azt is, hogy Horwath Pált és utódait a saját költségén és fáradozásával fogja megvédeni a tíz sessio tulajdonában. Erről a káptalan Horwath Pál kérésére függő pecsétje alatt privilegiális oklevelet állított ki. - Venerabilibus dominis Mathia preposito et Gregorio cantore absentibus ac Michaele custode et decano ceterisque fratribus .. existentibus. - Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda