DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65738

DL-DF 65738
Keltezés 1324-08-31
Kiadó NYITRAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 22 / 56 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 57
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Eredeti
Regeszta (in oct. Barthol.). A nyitrai káptalan bizonyítja, hogy a Mykou fia: András kérésére kiküldött István éneklőkanonok és András őrkanonok előtt fenti András sógora (gener) Kurt-i Nemut (dictus) Tamás végrendelkezvén az atyja: Pál által 9 márkáért (marcis denariorum) vett Wychap falut (villam) feleségének: Katalinnak (Mykou leányának) és utódaiknak adta rokonuk: Kurt-i Barnabás ispán jelenlétében és hozzájárulásával. A 9 márkát Pál úgy szerezte, hogy utód nélküli nagybátyja (avus): Lypolnuk-i Egyed által a fent nevezett Tamásnak mintegy unokájának (nepos) rokoni szeretetből átadott Lypolnuk-i birtokrészt eladta. – Magistri Stephani lectoris. Hártyán, felül ABC chirographum-mal, függőpecsét selyemzsinórjával. DL 65738. (Fasc. II. n. 14.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 78.

Tartalomgazda