DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Ányos család (Q 19) • 72257

DL-DF 72257
Keltezés 1484-04-08
Kiadó BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 19 / 13
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Ányos család (Q 19)
Fennmaradási forma Átírás 1486
Regeszta Bátori István országbíró közli a veszprémi káptalannal Fayz-ii Anyos Mihály fia: György özvegyének: KKrisztinának és leányának: Orsolyának panaszát, amely szerint ezeknek összes részeit a Veszprém megyei Fayz, Hydegkwth, Fired s Wepsen valamint a Zalamegyei Ewrs possessiókban négy évvel ez előtt a nevezett Anyos Mihály fia Miklós özvegye: Ágota asszony hatalmaskodva elfoglalta, Arach promontoriumon levő, a panaszosokkal közös szőllőt ez utóbbiak tudta és beleegyezése nélkül eladta, majd fegyveres Fayz-i jobbágyaival a panaszosok Fayz-i házára törve azt kofoszttatta, a Wakwla rétről szénát szállíttatott el, végül a panaszosokat Fayz possessióban álló piscinájukból is teljesen kizárta, a maga részére foglalván azt el; elrendeli egyben a tanuvallatást és a hatalmaskodó felszólítását, hogy 32 nap alatt az elfoglalt javakat adja vissza, ha ezt nem teszi, megparancsolja a 32. naptól számított 15. napra törvénybe idézését inszinuációval a királyi prézencia elé, meghagyván neki hogy a hatalmaskodásban résztvett jobbágyait is állítsa elő.

Tartalomgazda