DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268237

DL-DF 268237
Keltezés 1482-05-03
Kiadó KAPORNAKI KONVENT
Régi jelzet U 680 / 60
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / BOSNYÁK CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta (2. die requis. fassionis, ti. V. p. Phil. et Jac.). A Kapornok-i Üdvözítő-egyház konventje jelenti I. Mátyás királynak, hogy 1482. március 21-i parancsára (lásd Borsa SMM 14. [1983] 64/134 sz. oklevelet) Bakolnok-i Mátyás királyi emberrel kiküldték Máté frater-t, akik visszatérve jelentették, hogy Fülöp és Jakab napját követő csütörtökön (máj. 2.), a törvényszék napján a törvényszéken jelen voltak: Dewecher-i Choron Gergely és Bogyzlo-i Miklós alispánok, Hethes-i Mihály szolgabíró, valamint ZenthMyhal, Molnari és Zerdahel birtokok szomszédai és több megyebeli nemes. Az alispánok és a szolgabíró felszólították a szomszédokat (vicinos et commetaneos) és a megyebeli nemeseket, egyenként leteendő eskü alatt vallják, hogy a mandátumban leírt panasz igaz-e. Először a közvetlen szomszédok (commetanei): Wenthe-i Jakab, Venthe-i Péter és István mester, Venthe-i Fekethe László özvegye: Katalin, Venthe-i Chyk Bálint, Venthe-i László, Beycz-i Mihály és Gergely, Beycz-i M[ihály?] felesége: Anna, Baza-i Miklós felesége: Anastasia, Laak-i K[ac]hor György fia: Miklós, Demeter Also[raj]k-i prépost, Laak-i Kachor Péter (egregius), András frater Kerezthwr-i apát tudomásból (scitu); a szomszédok (vicini): Palwrhaza-i Pál, Rygalcz-i Chernel néhai Kelemen fiai: Imre és István, P[ol]lyah-i Ban János özvegye: Katalin, Kyrthes-i György, Isthwanfewlde-i Anthony István felesége: Katalin, Istwanfewlde-i Kayar László özvegye: Katalin, Istwanfewlde-i Hangad Bálint, Za[la]-war-i Ozsvát, ZenthJacab-i Chernel Bertalan, Moroczhel-i Farkas Márton valamennyien tudomásból, a megyei nemesek közül Sarzegh-i György, Patroh-i Mátyás deák, Thythews-i János, Bakolnok-i Gewrgfy Antal és Bálint, Thythes-i Gergely, Bakolnok-i Zabo Gergely, Bakolnok-i Ozsvát, Pethend-i László, Bakolnok-i Barnabás, Bakolnok-i Kyrthes Péter, Myklosfalwa-i Gergely, Sarzegh-i Fábián, Rokolyan-i Balázs és Kal-i Bereck valamennyien szintén tudomásból ismervén az ügyet esküt tettek. - Papíron, hátlapon pecsét darabkái. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 60. sz. (Bosnyák lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 65/135.

Tartalomgazda