DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680) • 268189

DL-DF 268189
Keltezés 1232-01-00
Kiadó PÉCSI KÁPTALAN
Régi jelzet U 680 / 11
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
U 680 / BOSNYÁK CS
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Somogy Megyei Levéltár • Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (U 680)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta (mense Januario). Garinus pécsi (Quinqueecclesiensis) prépost és a káptalan bizonyítja, hogy Nigol nembeli János fia: Lőrinc földjét 8 márkáért eladta Gredey falubeli Pous fiának: Jakabnak. A föld határa a Phizes víztől vezető úton két határjel alatt kelet felé indul tölgycserjét átölelő két határjelig, északra fordul egy körtefáig, alatta jel, majd hosszabb távolság után két út találkozásáig, ahol két jel, majd kelet felé két jelig, innen kimegy az említett Jakab határjeléig. - Méltóságsor: György éneklő-, Sica őrkanonok, Theodorus dékán és mások. Az oklevelet Tamás mester olvasókanonok állította ki (datum per manus). Hártyán, felül ABCD chirographummal, függőpecsételés nyomával. - Somogy megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei 11. sz. (Bosnyák lt.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 14 (1983) 3-4/1.

Tartalomgazda