DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85107

DL-DF 85107
Keltezés 1482-03-12
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 14 18
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1482
Nyelv Latin
Regeszta Mátyás király (rex Hungarie, Bohemie etc.) meghagyja a ZenthJog-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a királyi ember Manchod-i Magnus László és Panaz-i Pazman András, meg Bors-i Mihály fia: Miklós, Pochay-i István s Moscho-i Tamás alábbi panaszaira tanúvallatást tartson és annak eredményéről a királyt tájékoztassák: 6 évvel ez előtt Albews-i Zolyomy Tamás és ennek fia : Miklós Dobozy Péter és Erdewhegh-i Miklós familiárisaikkal a panaszos Miklós Bihar megyei (Byhoriensis) Apati birtokáról jobbágyainak hat ökrét hajtatták el; az elmúlt Pünkösd napján Albews-i Zolyomy Dávid Kereky-i Lesták és más familiárisaival ugyanezen Apathy birtokból a jobbágyoknak három ökrét hajtatta el: majd Portelek-i Pál és Arthanhaza-i György familiárisaikkal együtt a panaszos Pochay-i Kyskagya birtokán ennek Kezy-i András és Rezege András nevű familiárisait megverték; továbbá Pyschy-i néhai Balázs fiai: László, Mihály és Albert a panaszos Magnus László Zakal-i allodiatorát. Ábrahám jobbágyot megsebesítette és egyik kezét levágta; a múlt évben aratás körül ugyan ezen Pysky-i Sandor Balázs nevezett fiai meg Zakal-i Safar István, Bálint és László a panaszos Magnus László és Pazman András Zakal-i kúriáját megrohanták s az ott talált jobbágyokat megverték; ugyan akkor Chaak-i Ferenc és Mihály Wymethy-i László Koronczy László s Nadab-i Péter és más familiárisaikkal ugyan azon Zakal faluból a fenti panaszosok bizonyos barmait a jobbágyait elhajtották, végül 11 évvel ezelőtt Hath-i Zemeres István meg Péter és Ambrus Mezewgyan-i Lapos János és Mezewgyan-i Zabo Lőrinc felbujtására Moscho-i Tamás panaszosnak a Bihar megyei (Bihoriensis) Hath és Berged határában Meggyesthay, penes Kereker, ultra Balasrewydwewl, penes Malomer, ultra Hathher, Azothaserhegyben s Sarfyayfewlde nevű földeit foglalták el hatalmaskodva, amely földeket Hath-i néhai János fiai: Márton és barnabás meg Harangh-i László fia: Péter adtak cserébe a panaszos Nochtho-i Tamásnak. - Kir.emberek: Bagd-i Cherepes Imre és Máté, Petherd-i Gergely, Wasary László, Boythy-i Antal, Colth-i Máté, Boyth-i László, Komad-i Bertalan s Tamás - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda