DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Intézmények irataiból • Szepsi város (Q 394) • 104847

DL-DF 104847
Keltezés 1482-03-10
Kiadó BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 394 / 2
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Intézmények irataiból • Szepsi város (Q 394)
Fennmaradási forma Másolat 1701-1800
Nyelv Latin
Regeszta Báthori országbíró előtt Móré János királyi tárnok és jászói prépost, a jászói konvent nevében Peley-i Albert mester a jászói konvent ügyvédvalló levelével, valamint János fia Rozgonyi István a fogott bírák rendelkezései alapján megegyeztek, hogy Rozgonyi István a Pál leleszi prépost által, a Szepsy és Jazo oppidumok között lévő, a Szepsy-i lakosoktól bérbevett szőlőhegyet és szántóföldeket a prépostnak és a konventnek visszadja a szepesi káptalan és a Szepsy-i polgárok határjáró oklevele alapján és neki magának, valamint a Szepsyben tartózkodó jobbágyinak a bérleti díjat fizetni kell. Jelen oklevéllel János prépost és a jászói konvent július 4-ére (2 d. f. Visit. Virg.) kérnek egy királyi jegyzőt (m. notarius curie regie) és a budai káptalan emberét, hogy végezzenek határjárást. Ha Rozgonyi István vagy ügyvédje ellentmond, az erről kiadott királyi kötelezvénylevél (litt. oblig.) lép érvénybe és elveszíti a János által neki adott illetéket (cautio); ha pedig a prépost vagy a konvent nem fogadja el a határjárást, elveszíti a mondott területet. – Regeszta forrása: OL regeszta (Kis P.)

Tartalomgazda