DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85096

DL-DF 85096
Keltezés 1480-05-09
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 159
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta A Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy előtte (Monyoros-i) Thompa László azoknak a zemplénmegyei (Zempleniensis) Kelechen helységben lévő jobbágytelkeknek, és Kan..... s ......om prédiumokban lévő részeknek a kiváltási jogát, melyeket még atyja zálogosított el Kelechen-i Zalay Benedeknek, mivel azokat maga jelenleg kiváltani nem tudja, átengedi Kasvh-i Györgynek és Péternek, kik leszármazás jogán a nevezett telkekben és birtokrészekben különben is osztályostestvérek, átengedi továbbá nekik osztályostestvérének: a magtalanul elhalt Monyoros-i Tompa Gergelynek rászállt birtokjogai után a hitbér és leánynegyed kifizetését is azzal a feltétellel , hogy mihelyt pénze lesz a fenti birtokok kiváltására és a hitbér és leánynegyedre, akkor Kasvn György és Péter az ellenérték fejében kötelesek lesznek neki átadni a jobbágytelket s birtokrészeket, valamint a nevezett Gergely részeit is. - Papír, melynek első 4 sorában az elején és végén kis hiány van - Hátlapján rány.p.helyével - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)., Borsa Iván

Tartalomgazda