DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85092

DL-DF 85092
Keltezés 1479-12-14
Kiadó BÁTORI ISTVÁN ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 166 / 3 155
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 02
Nyelv Latin
Regeszta Bathor-i István comes, Mátyás király (Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croacie etc.) országbírája meghagyja a Lelez-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében Zwth-i János, Cheb-i Lőrinc vagy Kysbary-i Mihály királyi emberek egyike - Pazdich-i néhai Zempsey László és felesége: néhai Erzsébet nemes asszony fia: János, meg e János leánya: Anna nevében ügyvédjük: Kalna-i Gergely által az országbíró törvényszéke elé terjesztett kérésre - idézze perbe a király elé néhai Zeen-i Péter fiait: Jánost, Mihályt és Mátyást a nevezett Zempsey János és leánya: Anna felperesek ellenében azért, hogy a felperesi ügyvéd által bemutatott, Zemplén megye 1462. dec. 14-i, és 1463. jan. 18-i, febr. 1-i, jún. 21-i, júl. 19-i, júl. 19-i és nov. 29-i vagy 30-i bírságoló leveleiben a megidézendők atyjára: Zeen-i Péterre a felperesekkel szemben kivetett bírságokat fizessék meg és a felperesek keresetére feleljenek. A bemutatott oklevelekben szereplő per t.i. Zeen-i Péter halála után annak nevezett fiaira szállt. A perbehívás Vízkereszt nyolcadjára (ja. 13.) történjék. - Hátlapon: pro A. videlicet nobili domina Anna filia condam Johannis de Zempse Petrus de (e két szó ki van húzva) Ramocha cum Lelez, Michael exmittatur pro a. Fabianus Literatus de Naghmyhal cum Lelez. - Zárópecsét maradványa és caput sigilli. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda