DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65964

DL-DF 65964
Keltezés 1479-08-06
Kiadó SÁGI KONVENT
Régi jelzet Q 22 / 215 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 214 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta (4.die execut., ti. 10. die Jacobi). György sági prépost és a konvent jelentik Gwth-i Orzaag Mihály nádornak: közös vizsgálatot, szemlét (oculate revisionis), a jövedelmek becslését (proventus extimationis), pénzek megfizetését és birtokba való visszaiktatást elrendelő, pecsétfővel lezárva visszaküldött ítéletlevele értelmében a Gyarmath-i Balassa László (egr.) által Wezeken-i Thombolt Benedek, Bálint, István és Mátyás ellen indított perben Palohtha-i Dávid és Kezy-i Gonda Lőrinc, a királyi kúriából kirendelt nádori emberek – Domokos és Sebestyén papok, konventi kiküldöttek jelenlétében – Jakab ünnepének 10. napján (aug. 3.) Chaab birtokon, ahol azt a felek kívánták, a szomszédok és a megyebeli nemesek összehívásával a felek személyes jelenlétében, miután előbb a szomszédok, majd a megyebeliek a feszületre esküt tettek, tanúvallatást tartottak arra vonatkozólag, hogy Benedek, miután Chab birtokon 15 jobbágytelekbe Bathor-i István országbíró ítéletlevele értelmében bevezették, testvéreivel Lászlónak ottani tornyocskás (pinaculo) parochialis egyházát, bárdos (dolabrosa) erdejét és malmait elfoglalták. A felperes részéről kihallgatott szomszédok: FelsewChehy-i Miklós mester (commetaneus), továbbá Harazthy-i Benedek és Péter, Syrak-i János és fia: Zsigmond, Kywrthes-i Zarka Máté Harazthy birtok felől határosak; Kezyholcz-i Dacho István és György, Palohtha-i György, fia: László és felesége: Ilona, Chenke birtok felől; Felsewchehy-i Joachym, Palohtha-i Miklós, Péter és Mihály Chehy birtok felől; AlsoChehy-i Péter, Alsochehy-i Inanchy Miklós, FelsewChehy-i néhai Orbán fia: János, Felsewprybel-i Kantho Detre, Chery-i Mihály fia: Miklós, Gywrk-i Themeskewzy Bálint Chery birtok felől; Zechyn-i Miklós özvegye: Veronika Chenke birtok felől; Pribel-i Dániel özvegye: Márta, AlsoChehy-i Zsigmond özvegye: Katalin, Harazthy-i László özvegye: Katalin, Palohtha-i István özvegye: Dorottya Chehy birtok felől; Syrak-i Lukács özvegye: Ilona Harazthy birtok felől; AlsoChehy-i Nag Balázs felesége: Ilona, AlsoChehy-i Albert felesége: Borbála, Alsochehy-i Berneczey János felesége: Katalin, AlsoChehy-i Inanchy Miklós felesége: Zsófia, AlsoChehy-i Balázs felesége: Ágota, Kezyholcz-i Dacho György felesége: Anna, Dacho László felesége: Dorottya egyaránt úgy tudták (per omnia scitu), Alsochehy-i Balázs és Kezyholcz-i Dacho László (vicini et commetanei) pedig saját szemükkel látták, amikor Benedek a 15 telket haszonvételeivel és tartozékaival elfoglalta; ezt Palohtha-i Antal, Dénes, András fia: György, Dániel, Werebes László, Ozsvát és Gergely, Hredzen-i István, Zelyen-i András és Tamás, Hoth-i Márton özvegye: Anna, Palohtha-i András özvegye: Erzsébet, Palohtha-i Kaza Antal özvegye: Erzsébet, Kezew-i László, Walth-i György, Zelchen-i György megyebeli nemesek egyaránt úgy tudták (per omnia scitu). Az alperesek részéről kihallgatott szomszédok: a Nyenye-n lakó Kozard-i Gál és fia: Zsigmond, Felsewprybel-i Ka[n]tho ....., Palasth-i Tamás felesége: Dorottya Harazthy birtok felől; Palasth-i Porkolab Bertalan özvegye: Erzsébet, valamint gyermekeI. János és Borbála Nyenye birtok felől; Palasth-i János özvegye: Márta és lánya Anestasia, Domokos özvegye: Erzsébet és lánya: Ilona, Benedek fia: György és felesége: Katalin Nyenye birtok felől határos szomszédok (vicini et commetanei); továbbá Rakonca-i Fülöp és Miklós, Inanch-i Domokos, Palasth-i László felesége: Aduiga, Ozsvát felesége: Afra, Themeskez-i Jakab felesége: Katalin megyebeli nemesek nem tudtak arról, hogy az alperesek a 15 jobbágytelken kívül a megjelölteket is elfoglalták volna. Palasth-i Antal, Ozsvát, Kezy-i Gonda Vitális megyebeli nemesek szerint foglalta el, ebben ártatlan. Themeskez-i Jakab szintén megyebeli nemes pedig azt vallotta, hogy nem tudja, az alperesek elfoglaltak-e valamit vagy sem. A közös vizsgálat után a tanúk eltérő vallomása (discoloratam et inconcordiem(!) fassionem) miatt a szemlét nem tudták végrehajtani. Ezután a kiküldöttek a nemesekkel felsorolták és megbecsülték a Chab-i 15 jobbágytelek jövedelmét (proventus, datia, colectas, exactiones, necnon fructus et quaslibet utilitates), és minthogy abból az alperesek 4 és 1/2 aranyforintot átvettek, ezért a 60 forintból fennmaradó 55 és fél forint erejéig négy, Damján kovács, Chombos Mátyás, Kachor György és Mihály által lakott telket átadták zálogba az alpereseknek, a többit visszaadták a felperesnek, és erről Jakab ünnepe 25. napjára (aug. 18.) megteszik jelentésüket. Papíron, hátlapján zárópecsét darabkái. DL 65964. (Fasc. XXXIII. n. 10.) – A hátlapon a következő perfázis feljegyzése: Pro A Paulus de Pelen cum Saagh; Honthensis; solvit Cherd(?). – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 428.

Tartalomgazda