DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85089

DL-DF 85089
Keltezés 1479-06-09
Kiadó MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 3 151
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Regeszta Mátyás király (Hugarie, Bohemie etc.) bizonyságlevele arról a békés egyezségről, melyet Wpor-i László egyrészről és Zempse-i László másrészről Miklós váci (Waciensis) püspök fogott bírói közvetítése alapján kötöttek a közöttük Tholchwa birtok miatt az országbíró előtt folyt perben az alábbi feltételekkel: az első fél fizet a második félnek - ennek követelése teljes kiegyenlítésére - 424 arany forintot, ebből 200 forintot a király előtt meg is fizetett, a fennmaradó 224 forint fejében pedig zálogba adta a zemplénmegyei (Zempliniensis) NaghThoronya birtok felét és részeit a szabolcsmegyei (Zabolch) Zabolch és Balsa falvakban ez utóbbiban levő vámmal és révvel együtt mindaddig, míg ki nem váltja, amikor azonban ki akarja váltani, a második fél tartozik a 224 forint ellenében a birtokokat minden nehézség nélkül visszaadni; megegyeztek abban, hogy Zempse-i a zálogon élő jobbágyoktól rendkívüli taksát Szent Margit napig (nov.19.) nem szedhet, ha pedig Wpor-i László Zempse-it a birtokoban nem tudná megtartani, akkor párbajban vesztes félként marasztaltatik el. - Szöveg alá nyomott piros viaszú pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda