DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85085

DL-DF 85085
Keltezés 1479-05-02
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 152
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Nyelv Latin
Regeszta Balázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent jelenti Gvth-i Orzagh Mihály nádornak és a kunok (Comanorum) bírájának, hogy az 1479. január 11-i parancsában elredelt s Zemplén megyében Cheb-i Lőrinc nádori ember és a vele kiküldött Mihály presbiter, konventi hites személy által megtartott tanúvallatás eredményeképpen a nádori ember felszólította Bvthka faluban lévő részén Bvthka-i Antalt a 250 arany forint kifizetésére, de mert ezt nem tette, így megidézte őt a nádor elé Szent GYörgy nyolcadára. - Hátlapján: pro A Petrus Ramacha de Keer cum Lelez. - Zárópecsét helyével. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila)

Tartalomgazda