DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85079

DL-DF 85079
Keltezés 1478-10-18
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 166 / 3 142
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Nyelv Latin
Regeszta Balázs prépost és a Lelez-i Szent Keresztről nevezett konvent bizonyítja, hogy előtte Zaka-i Benedek anyagi szükségtől kényszerítve Kelechen-i Horwath Jánosnak, feleségének: Erzsébet nemes asszonynak, valamint fiának: Mátyásnak 25 arany forintért elzálogosította Kelechen-i Thompa Gergelynek a zemplénmegyei (Zempleniensis) Kelechen faluban levő nemesi kuriáját éa ugyanitt két jobbágytelket, vaalmint a szintén Kelechen határában levő Halam prediumban bírt prédiális részeket, melyeket maga Zakay Benedek is zálogjogon bírt ugyancsak 25 forintért a nevezett Thompa Gergely leányától: Dorottya nemes asszonytól; a zálogbaadás azzal a feltétellel történt, hogy a zálogbavevő a részeket a zálogösszeg kézhezvétele után minden becslés nélkül tartozik az elzálogosító birtokába visszabocsátani. - Hátlapon rányomott pecsét helye. - Regeszta forrása: OL regeszta (Ila).

Tartalomgazda