DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 85077

DL-DF 85077
Keltezés 1477-11-25
Kiadó ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Régi jelzet Q 166 / 3 146
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1478
Regeszta Gwth-i Orzag Mihály nádor és a kunok (Comanorum) bírája bizonyítja, hogy Zempse-i László fia: János nevében előtte a következő panaszt emelték: e János és édestestvére: Vilmos, Pazdych-i Weres Miklós leánya Krisztina leánya néhai Katalin nemes asszony leányainak, éspedig Agatának, Naghmichal-i Ewndnfy Ambrus és Margitnak, Bwthka-i Benedek feleségének 500 arany forintot adtak kölcsön, ez összeg fejében a két asszony zálogban átengedte nekik az abaujmegyei (Abawywariensis) Cheb birtokát, helyesebben prediumát, azonban félrevezetéssel hamisan, mert idegen Cheb prediumot mondottak magukénak, olyat, melyet sem akkor nem birtokolnak, sem jelenleg nem bírnak; amikor pedig a panaszos Margit asszonytól, akire Agata örökösök nélküli elhalálozása után ennek javai is szálltak, az 500 forintból felét, azaz a rá eső részt visszakérte, azt Margit nem fizette vissza, sőt halála után fia és örököse: Antal sem a panaszos nagy kárára: meghagyja tehát a nádor a Lelez-i konventnek, küldje ki hites emberét, hogy annak jelenlétében a nádori ember a panaszra vonatkozólag tanuvallatást tartson, majd hívja fel az alperes Antalt a 250 forint megfizetésére, illetve ha ezt megtenni vfonakodnék, idézze őt perbe a felperes ellenében a nádor elé Vízkereszt nyolcadjára (jan. 13.) Kijelölt nádori emberek: Kamonya-i Bertalan és Tamás, Cheb-i Lőrinc, Lezthemer-i György, Bethlen-i Pál és István, Mwrwa-i Balázs, Kwpa-i János és László, Pol-i Ambrus, István és Miklós.

Tartalomgazda