DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Halász család (Q 229) • 73453

DL-DF 73453
Keltezés 1477-11-19
Kiadó BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 229
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Halász család (Q 229)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta A budai káptalan /Budensis/ privilegiális formában bizonyítja, hogy Mátyás király /Hungarie Bohemie etc/ ítéletlevele értelmében november 4-én Pelen-i Albert királyi ember és Kara-i Bálint mester kanonok végrehajtották Gyon felosztását egyfelől Gyon-i Pál és nővére Julianna, másfelől Gyon-i Lőrinc és felesége és Mihály nevü fia, Bolgar Gergely özvegye Katalin és Borbála nevű leánya, Gyon-i Bolgar István fia: László és Veronika nevü felesége, Dabos-i Bolgar Antal és Erzsébet nevü felesége, Bolgar Péter Katho nevü felesége és Balázs és Albert nevü fiai, Inarch-i Lazar Miklós és Raday János, Dabos-i demeter fia Imre és Imre fia Bálint, Dabas-i Nemes Mihály, Hernad-i Thwros Péter. Diudere incepissent prope lacum iusdam piscine exscitate Halastho siue Gath vocate, vbi vnam metam terream statuissent abhinc tendentes ad ecquilonem directe ad angulum orti Sandrini de Gyon vbi aliam metam similter terream locassent. Deinde ad eandem plagam tendentes inter quasdam arbores .. licum vsque ad superiorem finem orti Pauli de Gyon vbi videlicet porciones nobilium de Gyon a quadam porcione possessionaria quam nunc Emericus de Dabas possidet seperarentur vbi terciam metam terream erexissent, deinde a eaxdem plegax auilonali tendentes versus orientem penes metas porcionis antefati Emerici de Dabas vaque quoddam fossatum, quod quidam Georgius Bethy ex opposito sue sessionis preparasset et circa idem fossatum vnam metam terream consignassent, et ab eodem fossato transcendentes vnum ortum jobagionis Pauli de Gyon et directe descendentes penes viam que de parte orientis ad occidentalem partem ad possessionem videlicet Dezer duceret et penes eandem viam in medio possessionis vnam metam terream erexissent abhincyad eadnem plagam tendentes versus nemora Nyaras appellata in quodam cespyte prope dictum nemus Nyaras vnam metam terream erexissent. Dehinc dictum ... cum piscine metam videlicet primitus erectam attigissent, quasquidem terras Paulo ac Sandrinos de Gyon et domine Juliane consorti Nicolai de Hathyan cum eorum fratribus assignassent et statuissent, tandem a dicta meta in cespite prope nemus Nyaras erecta penes porcionem dictorum Pauli Sandrini et domine Juliane iam assignatam directe ad aquilonem vsque metam penes dictum fossatum assignatam iuxta latitudinem adiacentem antedicte porcionis prefatorum Pauli Sandrini et domine Juliane venientes vbi metam terream erexissent. Abbinde reflectentes versus meridiem et ibi iuxta quendam veterem puteum ab occidentali parte eliam metam terream, erexissent, ab eadem autem meta penes vnum ortum fructiferum ad meridionalem plagam secundum longitudinem porcionis prefatorum Sandrini Pauli et domine Juliane ad cespitem subtus eandem possessionem Gyon habitam et in eodem cespite vnam metam terram, statuissent, deinde metam in cespite prope Nyaras assignatam attigisssent, quas prefato Nicolao de Harthyan ac Ladislao Anthonio BFalsio et Michaeli Bolgar dictis de eadem kGyon assignassent et statuissent. Demum a plaga aquilonali a meta videlicet porcionum filiorum Bolgar in edame aquilonali plaga assignata incipientes et procendantes versus orientem secundum latitudinem dictarum parcium juxta inferiorem angulum éarochialis ecclesie in eadem Gyon fundate vbi in quadam terra Zabulosa vel arenosa extraeandem possessionem ex opposito orti Laurency de Gyon vnam metam terream erexissent, ab eadem autem meta secundum longitudinem porcionum antedictarum parcium ad dictum cespitem ad meridionalem partem venissent vbi similiter metam terream locassent, abinde ad metam porcionis dictorum filiorum liter metam terream locassent, abinde ad metam procionis dictorum filiorum Bolgar in cespite leuatam attigissent.” Ezt a földet Gyon-i Lőrinc és felesége, Gistina /!/ kapta 40x29 kar.. terjedelmű sessioval, - Ezután Pál és Sandrin kertje és Hwzywberek közti rétet, a Hwzywberek ”nemus”-t, Nyarasberek, Kerewsberek, Dyenesfaya, berkeket, Agherdew, FAbyanfayaberek, Esew község melletti Vrtharlohoztharthozo rétet, Vrtharlohegh alatti Harumwezewrethe rétet, Hylbew és Sesara nevü utak közti rétet, azután Kysthlenhegh, Byrorethe, Keresthew, Dorogkwth, Bolgaristhwanrethe, Serhegerethe nevü réteket szintén három részre osztották. A szent Mihály arkangyal egyházának patronatust mindhárom fél kapja közösen, ugyancsak a legelőket. Hártya, függőpecsét hiányzik.

Tartalomgazda